LOKATA ONLINE NOWE ŚRODKI

 • 1

  Dane kontaktowe

 • 2

  Dane osobowe

 • 3

  Dane adresowe

 • 4

  Podsumowanie

Wniosek online - Lokata

Finalizacja wniosku

Odsetki* Oprocentowanie1

Załóż lokatę

Lokata odnawialna

Środki (kapitał i odsetki) pozostają na rachunku i będą stanowiły kapitał następnej lokaty

*Szacowana wartość odsetek netto zależna od wybranej kwoty i wybranego okresu lokaty.

1 Propozycja dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku wg stanu na 01.03.2019 r. Oprocentowanie stałe w skali roku. Tabela Oprocentowania z dnia 13.03.2019 r. Minimalna kwota lokaty Online Nowe Środki wynosi 1 000 zł; maksymalna kwota lokaty 400 000 zł. Od skapitalizowanych odsetek pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Oprocentowanie rachunków lokat terminowych zerwanych przed terminem wynosi 0% w stosunku rocznym. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie lokaty. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Okres lokaty
Kwota lokaty
Oprocentowanie
Zasady złożenia wniosku © Santander Consumer Bank S.A.

Wniosek o lokatę może złożyć tylko osoba pełnoletnia zamieszkała w Polsce. Przygotuj numer rachunku, z którego nastąpi zasilenie lokaty. Dane adresowe we wniosku muszą być zgodne z danymi adresowymi z przelewu zasilającego.

Imię
Nazwisko
Telefon komórkowy
Adres e-mail
PESEL
Kraj urodzenia
Obywatelstwo
Dokument tożsamości
Seria i numer dowodu
Data wydania
Data ważności
 
Seria i numer paszportu
Data ważności
Seria i numer karty pobytu
Data ważności
Seria i numer dokumentu pobytu
Data ważności
Kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej
Kraj rezydencji podatkowej
 

Adres zameldowania

Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
 

Adres korespondencyjny

 
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
 

Adres zamieszkania

 
Ulica
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Kod pocztowy
Miejscowość
Miejscowość
Kraj
Numer rachunku
Santander Consumer Bank
Rachunek, z którego nastąpi zasilenie lokaty
Źródło pochodzenia środków
Inne źródło dochodu
Nazwisko panieńskie matki
Hasło weryfikacyjne
WAŻNE! Zanotuj to hasło, ponieważ służy do identyfikacji w trakcie obsługi telefonicznej
Imię i Nazwisko:
NRB:
Dowód osobisty:
Telefon komórkowy:
Adres e-mail:
Adres:
PESEL:

Aby dokończyć proces otwierania lokaty wprowadź hasło powrotu wysłane SMSem na numer telefonu komórkowego podanego we wniosku.

Hasło SMS

Zapoznaj się z podsumowaniem i pobierz dokumenty

Numer wniosku:
0
Okres lokaty:
Kwota lokaty:
PLN
Oprocentowanie:
Rodzaj oprocentowania:
Sposób odnowienia lokaty:
Data złożenia wniosku:
01.01.0001
Termin gwarancji oprocentowania środków:
Termin ważności wniosku:

1. Pobierz wszystkie poniższe dokumenty i zapoznaj się z nimi przed akceptacją.

Dowód osobisty

Załącz skan lub zdjęcie dowodu osobistego

Pierwsza strona dokumentu
Przeciągnij zdjęcie tutaj lub
Podgląd zdjęć nie jest obsługiwany
Przetwarzanie
Druga strona dokumentu
Przeciągnij zdjęcie tutaj lub
Podgląd zdjęć nie jest obsługiwany
Przetwarzanie

Dane przelewu

Wykonaj przelew zgodnie z poniższym wzorem

Nazwa odbiorcy:
Numer rachunku:
Kwota przelewu:
PLN
Tytuł przelewu:
Twój bank:
Po pozytywnej weryfikacji Twojego przelewu poinformujemy Cię SMS-em o uruchomieniu lokaty. Dodatkowo na Twój adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie założenia lokaty oraz informacje niezbędne do korzystania z Bankowości Internetowej.
Możesz zamknąć okno przeglądarki.